FABRİKA METAL ATIK SÖKÜM GERİ KAZANIM

Ömrünü tamamlamış veya hasarlı yapıların sökümü, kontrollü yıkımı ve hurda niteliğindeki malzemelerin yeniden kazanımı konusunda profesyonel destek sunuyoruz. Yıkım esnasında oluşabilecek riskler firmamız tarafından minimize edilir, söküm işlemleri çevreye zarar vermeyecek kontroller altında özenle yapılır.

Ayrıca fabrika sökü yıkım hurda işlemleri yürütülürken riskli işler grubundaki etkenler göz önüne bulundurulup çevre ve insan sağlığı için tüm tedbirler alınmalı ve yasaların gerektirdiği şekilde işlemler yürütülmelidir. Yıkım işlemi sonrası oluşan hurdaların düzenli şekilde toplanması, taşınması ve çevreye zarar vermeden geri kazanım tesislerine iletimi önemlidir.

Arıkan Hurda Geri Kazanım, bina yıkımı sonrası açığa çıkan tüm değerli hurda niteliğindeki metallerin, plastik aksamların ve kablo vb. malzemelerin sıkıştırılması, balyalanması ve taşınması hizmetlerini itinayla yürütür.