GELECEK İÇİN - HURDA GERİ KAZANIM

Arıkan Hurda Geri Kazanım dahil, geri dönüşüm firmalarının birincil hedefleri daha fazla hurda ve işe yaramaz hale gelmiş ürünü / materyali, yeniden çalışabilir hale getirmek için geri kazanmaktır. Bu ticari bir süreç olmakla birlikte çalışmaların sonunda hiçbir şekilde insan hayatına katkısı kalmamış materyaller yeniden işlenerek farklı şekillerde tekrar hayata döndürülür.

Dünyamızın bize sunduğu değerli metalleri yeniden kazanmak, yenilebilir enerji kaynağı kullanmak ile aynı etkiye sahiptir. Nasıl ki güneşen gelen enerjiden elektrik elde etmek çevremizi koruyarsa, artık işe yaramayan hurda metallerin, hurda kabloları, hurda plastiklerin yeniden kullanılabilir hale gelmesi de çevremizi aynı oranda koruyacaktır.

Çocuklarımız ve geleceğimiz için hurda geri kazanımına önem vermeli, ne kadar önemli bir noktada yer aldığını unutmamalıyız.