FABRİKA METAL ATIK SÖKÜM GERİ KAZANIM

Hurda ekonomik olarak kullanım süresini doldurmuş katma değer yaratamaz hale gelmiş değerlendirilebilir yada başka söylemle geri dönüşebilir mamül yada gayrimamül değerlerin tümüne verilen isimdir. Günümüzde ve tüm yaşamak zorunda olduğumuz çevrede muhtelif hurdalar bulunur ve zamanla geri dönüşü sağlanıp yeniden ekonomik değer olmaya aday malzemelerin bütündür.

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir.